Zasielanie vzoriek

Spôsob zasielania vzoriek

Plná krv (s antikoagulantom EDTA)

V súlade s požiadavkami Slovenskej pošty je potrebné, aby zásielky s biologickým materiálom boli zaslané v špeciálnych obaloch (zasielame bezplatne na vyžiadanie mailom alebo telefonicky).

Pri zasielaní biologického materiálu (vzoriek krvi, neplatí pre suché krvné škvrny) odporúčame dodržiavať nasledovné pokyny:
- Podávajte zásielky 1. Triedou, Doporučene s označením “Krehké“
- Každú odberovú skúmavku vložte do plastikového uzatvárateľného vrecka, vrecká potom vložte do bublinkovej obálky prípadne do papierovej škatule a vyplňte vnútorný priestor tak, aby sa obsah nepohyboval
- Následne je vhodné bublinkovú obálku prípadne škatuľu vložiť do plastového obalu (plastovej obálky)
Na adresnú stranu zásielky je potrebné vyznačiť čierny kríž a uviesť poznámku „Biologický materiál“
 

 

Suché krvné škvrny

 

Po odbere vzoriek krvi na odberové karty je potrebné krv nechať riadne vysušiť. Následne sa odberové karty vložia do obálky (obyčajnej) a pošlú doporučene na adresu laboratória. Nie je potrebné vkladať ich samostatne do plastikových vreciek.

 

Ster sliznice

 

Po odbere sa sa cytologické kefky nechajú uschnúť a vložia naspäť do pôvodného obalu. Následne vložia do bublinkovej obálky a zašlú 1. Triedou, alebo doporučene do laboratória.