Popis

Z dôvodu výskytu falošných protokolov na určenie pohlavia s účinnosťou od 11.1.2019 zavádzame možnosť overenia pravosti protokolu.

Od 11.1.2019 budú poskytované informácie o analyzovanom jedincovi (druh) a výsledku analýzy na základe uvedenia čísla krúžku (čipu) a kódu laboratória telefonicky alebo emailom!

Protokol musí obsahovať neporušenú vodotlač ako vidno na obrázku tu.

 

 

 

DNA technika je neinvazívna technika, ktorou je možné z krvnej škvrny ľahko, rýchlo a spoľahlivo určiť pohlavie. Táto metodika nie je traumatická a riskantná pre jedincov ako klasická chirurgická endoskopia. Test môže byť vykonaný jedincom akéhokoľvek veku a v ktoromkoľvek období roka.

Základom analýzy je izolácia DNA z krvnej škvrny,   amplifikácia (zmnoženie) špecifických úsekov DNA a následná elektroforetická separácia.

 

Nájdete nás aj na každej burze exotov v Nitre s akciovými cenami: termíny tu

 

Novinka: Určenie pohlavia zo škrupiny - cena 13,50 euro

 

Novinka: Určenie pohlavia Emu hnedý (Dromaius novaehollandiae ), Nandu pampový (Rhea americana)

 

Novinka: Nové cenové zvýhodnenia analýz na určenie pohlavia DNA technikou. Možnosť zakúpenia POUKAZOV na určenie pohlavia na rôzne množstvo vzoriek.

 

ZOZNAM ANALYZOVANÝCH DRUHOV   /   SPECIES LIST

 

Výsledky

Výsledky poskytujeme poštou, emailom, telefonicky po zaplatení testu prevodom z účtu, prípadne vkladom do Tatra banky na účet 2626252786/1100 (do popisu transakcie uveďte Vaše meno), vkladom do poštovej banky (na ktorejkoľvek pošte) na účet 20239430/6500, prípadne poštovou poukážkou na našu adresu.

Analýza je vykonaná do 4 alebo 10 pracovných dní.

Ceny

tab

Ceny analýzy z krvnej škvrny sú nasledovné v závislosti od počtu Vami zaslaných vzoriek , dĺžky analýzy a spôsobu zaslania faktúry a výsledkov:

Inštrukcie

krvne

V prípade záujmu o test kontaktujte nás na našej adrese resp. tel. číslach a bude Vám zaslaný objednávkový formulár, odberová karta a inštrukcie. V objednávkovom formulári uveďte meno, adresu, druh – latinský názov, označenie vzoriek, či si želáte vystaviť ozdobný certifikát alebo bezplatný samostatný protokol, tel. kontakt príp. email.

Pri analýze z krvnej škvrny :
V odberovej karte je nevyhnutné uviesť latinský názov jedinca, číslo Vašej vzorky (číslo krúžku, príp. iné) a do vyznačeného kruhu kvapnúť kvapku krvi (minimálne 3x3mm, dostatočne intenzívnu-viď obrázok), nechať zaschnúť a poslať.

Dbajte na to aby ste :

- do jedného kruhu kvapli kvapku krvi len z jedného jedinca

- nechali jednotlivé vzorky sušiť osobitne 

- krvnú škvrnu nevystavovali vysokým teplotám a vlhku

Žiadne informácie týkajúce sa objednávateľa ako aj predmetu a výsledku analýzy nebudú poskytnuté tretej strane.

 

Inštrukcie na odber škrupiny
1. Po vyliahnutí jedinca ihneď odoberte škrupinu a riadne označte, aby nedošlo k zámene škrupín. Musí byť úplne jednoznačné, ktorá škrupina patrí, ktorému jedincovi.
2. Neodporúča sa dotýkať materiálu vo vnútri škrupiny.
3. V prípade, že je škrupina zašpinená exkrementami, je potrebné škrupinu dôkladne utrieť vlhkou vreckovkou.
4. Škrupinu je potrebné nechať uschnúť na vzduchu približne 24 hodín (vonkajší aj vnútorný povrch by mal byť suchý).
5. Je možné označiť priamo škrupinu, alebo škrupinu vložiť do označeného obalu (plastikového alebo papierového).
6. Každá škrupina musí byť v samostatnom obale a musí byť označená identifikačnými údajmi vtáka.
7. Škrupiny v samostatných obaloch je potrebné zaslať v škatuli, aby nedošlo k ich rozdrveniu počas ich transportu do laboratória.

 

Inštrukcie k odberu pierok:

Na analýzu sú potrebné vytrhnuté hrudné pierka  v počte 6 ks. Pierka musia obsahovať koreň pera, ktorý je potrebný na analýzu.

Pierka po vytrhnutí vložte do uzatvárateľného plastikového vrecka, alebo do papierovej obálky. V prípade zasielania pierok z viacerých jedincov, každý jedinec musí mať pierka vložené v samostatnom vrecku prípadne obálke uzatvorené tak, aby nedošlo k pomiešaniu pierok.


 

 

formulár na určenie pohlavia word

formulár na určenie pohlavia pdf

 

order form for DNA sexing word

order form for DNA sexing pdf