Analýzou DNA molekulárno-biologickými metódami určujeme druh zveri (srnec, jeleň, daniel, diviak) a odlíšenie od domácich zvierat (sviňa domáca, hovädzí dobytok, koza, ovca, pes, mačka, kôň) z rôzneho biologického materiálu ako napr. krv, krvné škvrny, srsť, stery z povrchov, kosti, mäso, mäsové výrobky.