Dĺžka srsti (canine coat length)

GENOTYPY FGF5 (Test of the canine coat length, rough factor, fluffy gene)

fgf5

Rôzne genotypy v géne FGF5 (fibroblast grow factor-5) determinujú rôznu dĺžku srsti. SNP (single nucleotid polymorpism) teda zámena jedného nukleotidu v exóne 1 génu FGF5 c.284G˃T nachádzajúceho sa na 32 chromozóme psa (CFA32) bola objavená u psov s dlhou srsťou. Bola pozorovaná autozomálne recesívna dedičnosť a u dlhosrstých psov je prítomný genotyp TT (u obidvoch aliel je prítomná zámena c.284G˃T). Psy s krátkou alebo hrubou srsťou majú genotyp GG (c.284GG) alebo GT krátkosrstý prenášač vlohy pre dlhú srsť. Spojením dvoch krátkosrstých psov s genotypom GT sú nasledovné možnosti: 25 % homozygotov s genotypom GG, 50% krátkosrstých psov prenášačov, 25 % dlhosrstých potomkov.