Bez-srstosť

Hairlessness

Bez-srstosť u plemien čínský chocholatý pes, peruánský naháč a mexický naháč (Chinese Crested, Peruvian Inca Orchid and Mexican Xoloitzcuintle) je spôsobená genetickou mutáciou: 7-bp duplikáciou v exóne 1 génu FOXI3.


Prejav bez-srstosti je dedený dominantne. To znamená, že sa prejaví i u psa nesúceho len jednu mutáciu. Psi, ktorí zdedia 2 mutácie v géne FOXI3 zomierajú ešte počas prenatálneho štádia. Rodí sa len 2 varianty:

naháč - nesie mutácie v géne FOXI3 v jednej kópii

  •   má hladké telo bez srsti, srsť tvorí len chocholček na hlave, osrstené sú labky (tzv. ponožky) a chvost
  •   častejší výskyt miernych až závažných abnormalít chrupu (napr. špatne stavaný chrup, zuby nie sú pevné, vo vyššom veku psi zuby strácajú)
  • úmrtia čerstvo narodených šteniatok sú častejšie u bezsrstého variantu než u labutienky.

 

labutienka - nenesie mutáciu v géne FOXI3

  • celá obrastená závojovitou srstou

 

I napriek jasne popísanému fenotypovému rozdielu jednotlivých génových variantov je niekedy zložité ich rozlíšiť. Napríklad ak je pes labutienka čisto oholený po celom tele, na prvý pohlaď je od pravého naháče k na nerozoznanie. Genetický test pomáha tieto dva varianty osrstenia u naháčov rozlíšiť.


Spôsob dedičnosti:

  Naháč (Fox/N) Labutienka (N/N)
Naháč (Fox/N) • 25% úplných naháčov (Fox/Fox)- uhynú ešte pred narodením
• 50% naháčov (Fox/N)
• 25% labutienok (N/N)
• 50% naháčov (Fox/N)                
• 50% labutienok (N/N)

 
Labutienka (N/N) • 50% naháčov (Fox/N)
• 50% labutienok (N/N)
 
100% labutienok (N/N)