POUKAZY- určenie pohlavia

Nové cenové zvýhodnenia analýz na určenie pohlavia DNA technikou. Možnosť zakúpenia POUKAZOV na určenie pohlavia na rôzne množstvo vzoriek.


Poukaz 20P na 20 vzoriek: cena 130 euro (6,50 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou


Poukaz 50P na 50 vzoriek: cena 300 euro (6,00 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou


Poukaz 80P na 80 vzoriek: cena 440 euro (5,50 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

 

Poukaz 100P na 100 vzoriek: cena 500 euro (5,00 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

 

 

Poukaz 20E na 20 vzoriek: cena 120 euro (6,00 za vzorku) výsledky len elektronicky


Poukaz 50E na 50 vzoriek: cena 275 euro (5,50 za vzorku) výsledky len elektronicky


Poukaz 80E na 80 vzoriek: cena 400 euro (5,00 za vzorku) výsledky len elektronicky


Poukaz 100E na 100 vzoriek: cena 450 euro (4,5 za vzorku) výsledky len elektronicky

 

Predplatené vzorky je možné zasielať kedykoľvek Vám vyhovuje.
Platnosť poukazuje je vyznačená na poukaze.
Platnosť poukazu . Platnosť poukazu je neobmedzená, to znamená kým sa nevyčerpá.

Poukazy sú číslované a každý poukaz má svoje konto, na ktorom sa eviduje stav. S každými výsledkami je zasielaný aj stav konta.

 

Poukazy sú neprenosné, to znamená vyčerpať ho môže len osoba, na ktorú je registrovaný. 

 

Poukaz je možné objednať emailom, telefonicky, poštou.  

Je potrebné uviesť:

  • typ poukazu
  • meno a priezvisko na koho má byť Poukaz zaregistrovaný
  • meno priezvisko (emailová adresa) kam má byť Poukaz odoslaný 
  • meno, priezvisko a adresa na koho má byť vystavená faktúra

 

Po zaplatení Vám je zaslaný elektronicky alebo poštou. Číslo poukazu je nevyhnutné uvádzať pri každej objednávke, na každom objednávkovom formulári. Ak nebude uvedené číslo poukazu objednávka bude fakturovaná ako bežná objednávka.

 

Poukazy je možné zakúpiť od 1.1.2018

 

INFORMAČNÝ LETÁK

 

 

 

poukaz