POUKAZY POHLAVIE+OCHORENIA VTÁKOV

POUKAZY NA URČENIE POHLAVIA + DETEKCIU OCHORENÍ EXOTICKÝCH  VTÁKOV


Od Januára 2018


Z krvných škvŕn (PBFD alebo APV) alebo pierok (len PBFD) ľahko, rýchlo určíme pohlavie a detegujeme vírusové ochorenia. Test môže byť vykonaný jedincom akéhokoľvek veku a v ktoromkoľvek období roka. Výsledky poskytujeme poštou, emailom, telefonicky po zaplatení testu.

Okrem štandardných možností ako doteraz zavádzame Nové cenové zvýhodnenia analýz na detekciu PBFD alebo APV DNA technikou. Možnosť zakúpenia POUKAZOV na detekciu ochorení na určené množstvo vzoriek.


Poukaz SD10P na 10 vzoriek: cena 170 euro (17,00 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou


Poukaz SD20P na 20 vzoriek: cena 330 euro (16,50 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou


Poukaz SD30P na 30 vzoriek: cena 480 euro (16,00 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou


Poukaz SD50P na 50 vzoriek: cena 650 euro (13,00 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

Poukaz SD10E na 10 vzoriek: cena 145 euro (14,50 za vzorku) výsledky len elektronicky


Poukaz SD20E na 20 vzoriek: cena 280 euro (14,00 za vzorku) výsledky len elektronicky


Poukaz SD30E na 30 vzoriek: cena 405 euro (13,50 za vzorku) výsledky len elektronicky


Poukaz SD50E na 50 vzoriek: cena 575 euro (11,50 za vzorku) výsledky len elektronicky

 

Predplatené vzorky je možné zasielať kedykoľvek Vám vyhovuje. Poukaz je možné využiť na analýzu určenia pohlavia + PBFD alebo určenia pohlavia + APV. Nie je možné objednať určenie pohlavia +PBFD+APV.


Platnosť poukazu je neobmedzená, to znamená kým sa nevyčerpá.

 

Poukazy sú číslované a každý poukaz má svoje konto, na ktorom sa eviduje stav. S každými výsledkami je zasielaný aj stav konta. Poukazy sú neprenosné, to znamená vyčerpať ho môže len osoba, na ktorú je registrovaný.

 

Poukaz je možné objednať emailom, telefonicky, poštou. Po zaplatení Vám je zaslaný elektronicky alebo poštou. Číslo poukazu je nevyhnutné uvádzať pri každej objednávke, na každom objednávkovom formulári. Ak nebude uvedené číslo poukazu objednávka bude fakturovaná ako bežná objednávka.

Poukazy je možné zakúpiť od 1.1.2018

 

INFORMAČNÝ LETÁK

 

poukaz