Prehľad analýz a ceny

 

Slovgen s.r.o. – diagnostické laboratórium ponúka DNA analýzy zvierat molekulárno-biologickými metódami. Tieto umožňujú neinvazívne určenie pohlavia vtákov, individuálnu identifikáciu a určenie rodičovstva (rody Aquila a Falco), detekciu ochorení vtákov (PBFD, Avian polyomavirus a Chlamydia psittaci) a identifikáciu druhu zvierat z rôzneho biologického materiálu ako napríklad krv, krvné škvrny, pierka, kosti, mäso, mäsové výrobky. Najnovšie zavádzame  identifikáciu dedičných genetických porúch spôsobujúcich rôzne ochorenia, v prípade zistenia prenášača jedinečný nástroj na jeho eliminovanie z chovu. 

 

Vážený zákazníci, chceli by sme Vás upozorniť na úpravu cien platnú od 1.2.2018.

Úprava sa bude týkať nasledovného:

-zavedenie poplatku pri platbe cez PayPal : 3,4% z fakturovanej sumy + 0,35 €

-zavedenie manipulačného poplatku pri spracovaní papierovej objednávky 1,5 € za objednávku analýz u psov (netýka sa objednávok vytvorených on-line prostredníctvom portálu - databaza)

 

 

Dear Valued Customers,

we would like to inform you of a handling fees valid from 1st March 2017 for following:

-PayPal payment - handling fee 3,4% from invoiced amount + 0,35 €

-handling fee for processing paper order 1,5 € for order of analysis for dogs (not for online order placed via portal - database)

 

Naše laboratórium ponúka nasledovné analýzy

V prípade záujmu o akýkoľvek iný druh analýzy kontaktujte naše laboratórium.
 

Ceny sú včítane DPH/ Prices are including VAT

Ceny sú platné od 1.1.2018/ Prices are valid from 1st January 2018

 

PRICE LIST VALID FROM 1th January 2019 PDF

PRICE LIST VALID FROM 1th January 2019 EXCEL for counting combinations

 

* analysis is performed by direct sequencing, analysis lasts 10-15 working days

* analýza vykonávaná priamym sekvenovaním, dĺžka analýzy je 10-15 pracovných dní

** analysis is performed by the partner laboratory EVG (Maribor), analysis lasts 10-15 working days (payment in advance)

** analýza je vykonávaná v laboratóriu EVG (Maribor), dĺžka analýzy je 10-15 pracovných dní (platba vopred)

Typ analýzy/ Type of analysis

 

ANALYSIS FOR DOGS/ ANALÝZY PRE PSOV

GENETIC DISEASE/ GENETICKÉ OCHORENIA

 

Cena za vzorku

Price per dog
(1-5 dogs)
 

 

Cena za vzorku

Price per dog
(6 and more)

 

Analysis from stored sample

Analýza zo skladovanej vzorky

AUO-pack 1 for Australian Shepherd: CEA-SG#, DM-SG#, CMR1, HSF4, NBT, MDR1, NCL6, PRA-prcd   NEW 173 168 163
AUO-pack 2 for Australian Shepherd: CEA-SG#, DM-SG#, CMR1, HSF4, NBT, MDR1, PRA-prcd  NEW 125 120 115
AUO-pack 3 for Australian Shepherd: CEA-SG#, DM-SG#, CMR1, HSF4, MDR1, PRA-prcd NEW 108 103 98
BC- pack 1 for Border Collie: CEA-SG#, GG, IGS, MDR1, NCL5, TNS, SN, Raine  NEW 175 170 165
BC- pack 2 for Border Collie: CEA-SG#, GG, IGS, MDR1, TNS, SN, Raine  NEW 125 120 115
Bob Tail/ Short Tail (NBT) 36 € 31 € 26 €
CEA-SG# - CEA performed by partner lab (under Slovgen supervision) 50 € 45 € 40 €
CEA - EVG** - collie Eye anomalie - 4 kefky/4 brushes or min 3 ml blood in EDTA 60 € 60 € 60 €
CDPA / CDDY (IVDD) - Chondrodysplasia, chondrodystrophy and risk of Intervertebral Disc Disease 50 € 45 € 40 €
CKCSID* - dry eye curly coat syndrome for Cavalier King Charles Spaniel   38 € 33 € 28 €
CMO - Craniomandibular osteopathy for  West Highland White Terriers, Cairn Terriers and Scottish Terriers NEW 40 € 35 € 30 €
CMR1 - Canine multifocal retinopathy type 1 35 € 30 € 25 €
CN* - Cyclic Neutropenia (CN) - GREY COLLIE SYNDROME - grey collie, smooth and rough collie  38 € 33 € 28 €
CNM (Centronuclear Myopathy)/ HMLR (Hereditary myopathy of Labrador retrievers). 30 € 25 € 20 €
Congenital Ichthyosis* - ICT-A: for Golden retrievers  38 € 33 € 28 €
CSNB - Congenital Stationary Night Blindness 30 € 25 € 20 €
CYSTINURIA - for Newfoundland dogs and Landseer  35 € 30 € 25 €
DCM - Dilated Cardiomyopathy for Doberman (PDK4) NEW 40 € 35 €  30 €
Deficit faktoru VII-  43 € 38 € 33 €
DM - SG#: SOD1 exon 2 - degenerative myelopathy - partner lab 2 (under Slovgen supervision) 50 € 45 € 40 €

DM - degenerative myelopathy - partner laboratory EVG

65 € 65 € -
DM - BSP - SOD1 exon 1 - Degenerative myelopathy for Bernese mountain dog 35 € 30 € 25 €
DMS - Dermatiomyositis for Collies and Shelties (Pan2/MAP3K7CL/DLA-DRB1*002:01) 73 € 68 € 63 €
DNA profile (dog/pes) 42 € 38 € 32 €
Dwarfism (pituary nanism) 30 € 25 € 20 €
Dwarf-LABR - skeletal dysplasia 2 (SD2) for Labrador  NEW 40 € 35 € 30 €
EFS (Episodic Falling Syndrome) for Cavalier King Charles Spaniel - partner lab 52 € - -
FN - Familiar nephropathy - English Cocker Spaniels 35 € 30 € 25 €
FUCA- Fucosidosis in English Springer Spaniels 35 € 30 €  25 €
Goniodysgenesis and glaucoma in Border Collies NEW 40 € 35 € 30 €
GRMD - Golden retriever muscular dystrophy  40 € 35 € 30 €
GR-PRA1* for Golden retriever  38 € 33 € 28 €
GR-PRA2* for Golden retriever   38 € 33 € 28 €
HC/HSF4* – hereditary cataract (Staffordshire Bull Terrier. Boston Terrier, Australian Shepherd) 38 € 33 € 28 €
HC/HSF4+PRA-prcd 58 € 53 € 48 €
HEM-P2Y12 Hemorrhage – P2Y12 receptor (Greater Swiss Mountain dog) 40 € 35 € 30 €
HUU* - Hyperurikosuria 38 € 33 € 28 €
GREY COLLIE SYNDROME - CN* - Cyclic Neutropenia grey collie, smooth and rough collie  38 € 33 € 28 €
ICT-A: Congenital Ichthyosis* - for Golden retrievers  38 € 33 € 28 €
IGS - Imerslund-Gräsbeck syndrom (Border collie) -  40 € 35 € 30 €
IMGD - Inherited Myopathy in Great Danes 45 € 40 € 35 €
JLPP* - NEW Juvenile Laryngeal Paralysis & Polyneuropathy  - Rottweiler, Black Russian Terriers 40 € 35 € 30 €
JME - Juvenile Myoclonic Epilepsy - Rhodesian Ridgeback NEW 40 € 35 € 30 €
JRD - Juvenile renal dysplasia - several breeds 40 € 35 € 30 €
L-2-HGA* pre staffordšírskych bulteriérov  38 € 33 € 28 €
MDL- Muscular dystrophy for Landseer 45 € 40 € 35 €
MH -Malignant Hyperthermia* (all dogs/všetky plemená) 38 € 33 € 28 €
MDR1 (multidrug resistance gene) - direct detection of  nt230(del4) 30 € 25 € 20 €
Merle/cryptic merle

30 €

25 € 20 €
MH -Malignant Hyperthermia* (all dogs/všetky plemená) 38 € 33 € 28 €
MH+vWDI 63 € 58 € 53 €
MLS - Musladin-Leuke syndrom - pre bíglov 35 € 30 € 25 €
NAD - Neuroaxonal Dystrophy for Papillons 43 € 38 € 33 €
Nar - Narcolepsy: Labrador Retriever 35 € 30 €  25 €
NBT - Short Tail/ Bob Tail 36 € 31 € 26 €
NCCD -  Neonatal cerebellar cortical degeneration - cerebellar abiotrophy - Beagle 40 € 35 € 30 €
NEWS - Neonatal encephalopathy with seizures - Standard Poodle 35 € 30 € 25 €
NCL5 (neuronal ceroid lipofuscinosis – for Border collie 35 € 30 € 25 €
NCL (neuronal ceroid lipofuscinosis – for Tibetan Terriers 35 € 30 € 25 €
NCL6 (neuronal ceroid lipofuscinosis – for Australian Shepherd  38 € 33 € 28 €
OCA2- Giant Spitz NEW 45 € 40 € 35 €
OCA-4 Bull: Oculocutaneous albinism Bullmastiff (c.1287delC in gene SLC45A2) 45 € 40 € 35 €
OCA-4 Dob: Oculocutaneous albinism Doberman (SLC45A2, 4081bp del) 45 € 40 € 35 €
pap-PRA1 - progressive retinal atrophy - for Pappilons, Phalens  30 € 25 € 20 €
PDK4 - DCM - Dilated cardiomyopathy for Doberman NEW 40 € 35 € 30 €  
PK-BEAG: deficiency of pyruvate kinase for Beagle  40 € 35 € 30 €  
PK-LABR: deficiency of pyruvate kinase for Labrador retriever 40 € 35 € 30 €  
PK-MOPS: deficiency of pyruvate kinase for Pug (Mops)  40 € 35 € 30 €  
PK-WHWT: deficiency of pyruvate kinase for Cairn Terrier and West Highland White Terrier  40 € 35 € 30 €  
PLL - PRIMARY LENS LUXATION   35 € 30 € 25 €
PRA-GR1* – for Golden retriever  NEW 38 € 33 € 28 €
PRA-GR2* – for Golden retriever   38 € 33 € 28 €
PRA-cord1 - for MLDH- Miniature Longhaired Dachshund, English springer spaniels 30 € 25 € 20 €
PRA-cord2 - for standard wire-haired dachshund 30 € 25 € 20 €
PRA-prcd (several breeds/ viacero plemien) 35 € 30 € 25 €
PRA-rcd2 (for collie)  35 € 30 € 25 €
PRA-rcd3 (welsh corgi) 35 € 30 € 25 €
PRA-rcd4 (several breeds - Terriers, Setters ...) NEW 38 € 33 € 28 €
PRA-shet (CNGA1) - for Sheltie   40 € 35 € 30 €
PRA-prcd+MDR1 50 € 45 € 40 €
Raine-syndrome - Border Collie NEW 40 € 35 € 30 €
SDCA1* - Spongy cerebellar degeneration with cerebellar ataxia (Belgian shepherds – malinois) NEW 38 € 33 € 28 €
SDCA2* - Spongy cerebellar degeneration with cerebellar ataxia (Belgian shepherds – malinois) NEW 38 € 33 € 28 €
Sensory Neuropathy for Border Collie NEW 45 € 40 € 35 €
Short Tail/ Bob Tail (NBT) 36 € 31 € 26 €
TNS (Trapped Neutrophil Syndrome – for Border collie) 30 € 25 € 20 €
VDEG - Van den Ende-Gupta syndrome in Wire Fox Terrier NEW 45 € 40 € 35 €
vWDI (several breeds/ rôzne plemená) 35 € 30 € 25 €
vWDII for German Shorthaired Pointers, German Wirehaired Pointers and Collies 40 € 35 € 30 €
vWDIII (shetland sheepdog) 35 € 30 € 25 €
expresný príplatok + 30% z ceny analýzy      
izolácia DNA a uskladnenie 12  € 10  €  
       

Typ analýzy/ Type of analysis

ANALYSIS FOR DOGS/ ANALÝZY PRE PSOV

INFECTIOUS DISEASE/ INFEKČNÉ OCHORENIA

 

Cena za vzorku

Price per dog
(1-5 dogs)

 

Cena za vzorku

Price per dog
(6 and more)

Analysis from stored sample

Analýza zo skladovanej vzorky

CHV- Canine Herpes Virus 30 € 25 €  
Toxoplasma gondii/Toxoplazmóza (PCR) 30 € 25 €  
Neospora caninum/ Neosporóza (PCR) 30 € 25 €  
       
       

ANALYSIS FOR DOGS/ ANALÝZY PRE PSOV

COAT  / SRSŤ

Cena za vzorku

Price per dog
(1-5 dogs)

Cena za vzorku

Price per dog
(6 and more)

Analýza zo skladovanej vzorky

Analysis from stored sample

 

Bez-srstosť - Hairlessness for Chinese Crested, Peruvian Inca Orchid and Mexican Xoloitzcuintle NEW 38 € 33 € 28 €
FGF5 - Fluffy gene, Dĺžka a typ srsti u psov :(rough factor/long-short hair/fluffy) 35 € 30 € 25 €
KRT71 Curly coat/ kučeravosť u psov 35 € 30 € 25 €
RSPO2 - Hair growth/ Distinct eyebrows and moustache (so-called furnishings),Improper coat (IC 30 € 25 € 20 €
FGF5+KRT71 55 € 50 € 45 €
FGF5+RSPO2 45 € 40 € 35 €
KRT71+RSPO2 45 € 40 € 35 €
FGF5+KRT71+RSPO2 65 € 60 € 55 €
Locus A (coat colour – ay >aw> at> a) 40 € 35 € 30 €
Locus B (coat colour) 40 € 35 € 30 €
Locus BE (coat colour) - brown aussie  NEW  30 €   25 €  20 €
Locus D (coat colour) - DILUTION 36 € 31 € 26 €
Locus E (coat colour) 36 € 31 € 26 €
Locus EM - melanistic mask 36 € 31 € 26 €
Locus K (coat colour) 36 € 31 € 26 €
Locus M - merle/cryptic merle 30 € 25 € 20 €
Locus S (coat colour) white factor 36 € 31 € 26 €
       

 

ANALYSIS FOR CATS/ ANALÝZY PRE MAČKY

Cena za vzorku

Price per dog
(1-5 dogs)

Cena za vzorku

Price per dog
(6 and more)

PKD - Polycystic kidney disease 30 € 25 €
     

 

Typ analýzy/ Type of analysis

ANALYSIS FOR BIRDS/ ANALÝZY PRE VTÁKOV

Cena za

1 vzorku/

price per sample

poznámka

Bird sexing/Určenie pohlavia z krvnej škvrny/pierok od 1-5 vzoriek

do 10 pracovných dní 

elektronicky

9,00 €

 

8,00 €

 

Bird sexing/Určenie pohlavia z krvnej škvrny/pierok od 6-10 vzoriek

do 10 pracovných dní

elektronicky

8,50 €

 

7,50 €

 

Bird sexing/Určenie pohlavia z krvnej škvrny/pierok nad 10 vzoriek

do 10 pracovných dní

elektronicky

8,00 €

 

7,00 €

 

Bird sexing/Určenie pohlavia z krvnej škvrny/pierok od 1-5 vzoriek 

do 4 pracovných dní

elektronicky

13,50 €

 

11,50 €

 

Bird sexing/Určenie pohlavia z krvnej škvrny/pierok od 6-10 vzoriek

do 4 pracovných dní

elektronicky

13,00 € 

 

11,00 €

 

Bird sexing/Určenie pohlavia z krvnej škvrny/pierok nad 10 vzoriek

do 4 pracovných dní

elektronicky

12,50 € 

 

10,50 €

 

PBFD + Bird sexing/Určenie pohlavia z krvnej škvrny/pierok

Elektronicky

do 10 pracovných dní

20,00 €

18,00 €

 

 

PBFD + Bird sexing/Určenie pohlavia z krvnej škvrny/pierok

Elektronicky

do 4 pracovných dní

29,50 €

27,50 €

 

 
Bird sexing/Určenie pohlavia zo škrupiny 13,50 €   
Bird sexing/Určenie pohlavia zo škrupiny viac ako 10 vzoriek dohoda s lab.  
Bird sexing/Určenie pohlavia do 36 h 50,00 €   
Vystavenie certifikátu   1,00 €   
POUKAZ  20P - určenie pohlavia 20 vz poštou   130 €   
POUKAZ 50P - určenie pohlavia 50 vz poštou   300 €   
POUKAZ 80P - určenie pohlavia 80 vz poštou   440 €  
POUKAZ 100P - určenie pohlavia 80 vz poštou   500 €  
POUKAZ 20E - určenie pohlavia 20 vz elektronicky   120 €  
POUKAZ 50E - určenie pohlavia 20 vz elektronicky   275 €  
POUKAZ 80E - určenie pohlavia 20 vz elektronicky   400 €  
POUKAZ 100E - určenie pohlavia 20 vz elektronicky   450 €  
Individuálna identifikácia/Určenie rodičovstva dravcov od 1-5 vzoriek 40,00 €   
Individuálna identifikácia/Určenie rodičovstva dravcov od 6-10 vzoriek 35,00 €  
Individuálna identifikácia/Určenie rodičovstva dravcov od 11 a viac vzoriek 32,00 € dohoda s lab.
Určenie rodičovstva dravcov -analýza rodiča  30,00 €  

Individuálna identifikácia dravcov - analýza DNA

dodanej z iného laboratória

26,00 €  

PBFD do 10 pracovných dní

Elektronicky/osobne

15,00 €

13,00 €

 

PBFD do 4 pracovných dní

elektronicky/osobne

20,00 €

18,00 €

 
PBFD (hromadná analýza 3 vzoriek v 1 PCR reakcii) 35,00 €  

PBFD - v prípade pozitívneho výsledku hromadnej

analýzy, analýza každej vzorky samostatne

10,00 €   
Avian polyoma virus 15,00 €   
Chlamydophila psittaci 18,00 €   
PBFD + APV (Avian polyoma virus) 23,00 €   
PBFD + Chlamydophila psittaci 29,00 €   
Avian polyoma virus + Chlamydophila psittaci 29,00 €   
PBFD + Avian polyoma virus + Ch. psittaci 41,00 €   
Určenie pohlavia v prípade akejkoľvek inej analýzy   5,00 €   
expresný príplatok + 15% z ceny analýzy    
     

Typ analýzy/ Type of analysis

Others/ Iné

   
Určenie druhu zveri z neznámej vzorky-forenzné analýzy   23,00 €