Určenie pohlavia

odbkarta

V odberovej karte je nevyhnutné uviesť latinský názov jedinca, číslo Vašej vzorky (číslo krúžku, príp. iné) a do vyznačeného kruhu kvapnúť kvapku krvi (minimálne pol kruhu,dostatočne intenzívnu), nechať zaschnúť a poslať. Nevystavujte odberovú kartu s už odobratou krvou vysokým teplotám a vlhku.

 

Dbajte na to, aby ste :
- do jedného kruhu kvapli kvapku krvi len z jedného jedinca

- nechali jednotlivé vzorky sušiť osobitne

- nechali odberovú kartu voľne uschnúť pri izbovej teplote, v žiadnom prípade nesušiť pri zdroji tepla (nesušiť fénom, na radiátore alebo v rúre)

 

Pri akýchkoľvek nejasnostiach odporúčame odber konzultovať s laboratóriom.

 

Dbajte na to, aby škvrna bola dostatočne intenzívna a ideálne aspoň 5x5 mm (v prípade akýchkoľvek nepredvídaných komplikácií pri analýze veľkosť škvrny zaručuje možnosť ďalšej analýzy bez nutnosti nového odberu). Na obrázku je zobrazená postačujúca škrvny na analýzu. V prípade menších škvŕn a nedostatočne intenzívnych je možné, že analýza nebude úspešná a bude potrebný nový odber.

 

Príklad nedostatočnej krvnej škrvny tu
 

Inštrukcie k odberu pierok:

pierko

Na analýzu sú potrebné vytrhnuté hrudné pierka v počte 6 ks. Pierka musia obsahovať koreň pera, ktorý je potrebný na analýzu.

Pierka po vytrhnutí vložte do uzatvárateľného plastikového vrecka, alebo do papierovej obálky. V prípade zasielania pierok z viacerých jedincov, každý jedinec musí mať pierka vložené v samostatnom vrecku prípadne obálke uzatvorené tak, aby nedošlo k pomiešaniu pierok.

Inštrukcie na odber škrupiny

skrupina

1. Po vyliahnutí jedinca ihneď odoberte škrupinu a riadne označte, aby nedošlo k zámene škrupín. Musí byť úplne jednoznačné, ktorá škrupina patrí, ktorému jedincovi.

2. Neodporúča sa dotýkať materiálu vo vnútri škrupiny.
3. V prípade, že je škrupina zašpinená exkrementami, je potrebné škrupinu dôkladne utrieť vlhkou vreckovkou.
4. Škrupinu je potrebné nechať uschnúť na vzduchu približne 24 hodín (vonkajší aj vnútorný povrch by mal byť suchý).
5. Je možné označiť priamo škrupinu, alebo škrupinu vložiť do označeného obalu (plastikového alebo papierového).
6. Každá škrupina musí byť v samostatnom obale a musí byť označená identifikačnými údajmi vtáka.
7. Škrupiny v samostatných obaloch je potrebné zaslať v škatuli, aby nedošlo k ich rozdrveniu počas ich transportu do laboratória.