Detekcia ochorení

Detekcia infekčných ochorení vtákov

odber

V prípade záujmu o analýzu - detekcia ochorení (PBFD, Chlamydia psittaci, Avian polyomavirus) kontaktujte laboratórium, budú Vám zaslané odberové skúmavky.

POSTUP odberu krvi do odberovej skúmavky:

1. Vyberte vnútornú časť odberovej skúmavky (kapiláru) z ochrannej skúmavky. Sterilnou ihlou pichnite do cievky a priložte vnútornú časť odberovej skúmavky. Krv sa nasaje do kapiláry. Kapilára môže byť naplnená maximálne 300 μl krvi.

2. Následne po odobratí krvi najprv uzatvorte kapiláru s malým uzáverom pripojeným pri viečku a potom uzatvorte vrchné viečko. Krv premiešajte.

3. Kapiláru takto uzatvorenú z obidvoch strán, vložte do ochrannej skúmavky, na ktorú nalepíte štítok s označením vzorky (tým istým ako uvediete vo formulári).

 

Pri akýchkoľvek nejasnostiach odporúčame odber konzultovať s laboratóriom.

 

V prípade záujmu o analýzu z pierok je potrebné doručiť ich do laboratória v plastikovom zatvárateľnom vrecku riadne označenom (na vyžiadanie zasielame). Pierka musia byť vytrhnuté, nie vypadnuté. Musia obsahovať koreňovú časť pierka. Na analýzu je potrebných minimálne 6 až 8 pierok.
 

Detekcia dedičných ochorení psov a mačiek

dog_swab

Analýza sa vykonáva:

  •  z krvi odobratej do skúmaviek s antikoagulantom EDTA. Na analýzu je potrebných minimálne 1 ml krvi odobratej veterinárom.
  • zo steru sliznice. Na vyžiadanie Vám zašleme odberovú kefku v ochrannom plastovom obale. V prípade, že zasielate viac vzoriek nezabudnite na plastový obal napísať označenie vzoriek (napr. poradovým číslom tak ako budú uvedené v objednávkovom formulári, menom psa, číslom čipu príp. tetovania a pod.).

 

POSTUP:

1. Uistite sa, že zviera má čistú ústnu dutinu a minimálne 30 minút pred odberom nič nejedlo a nepilo

2. Roztrhnite obal kefky na strane plastoveho držiaka kefky a vyberte kefku.

3. Následne je potrebné vytrieť vnútornú stranu líca ústnej dutiny otáčavým pohybom kefky.

4. Kefku je potrebné obtrieť dôkladne zo všetkých strán, nechať niekoľko minút uschnúť (kým nie je kefka úplne suchá).

5. Následne vložiť naspäť do pôvodného obalu.

 

Od každého jedinca sú potrebne dva stery  bez ohľadu na počet analýz, ktoré chcete objednať.

 

Odporúča sa vykonávať stery šteňatám starším ako 3 týždne. Treba však dodržať všetky pokyny týkajúce sa odberu, aby nedošlo ku kontaminácii sliznicou matky, prípadne zvyškami jedla. Kontaminujúce faktory môžu ovplyvniť výsledok analýzy.
Pred odberom je vhodné jedinca izolovať od ostatných približne 1 hodinu.
 

 

Inštrukcie k odberu vzoriek

Information about sampling

 

Návod na odber vzorky bukálnej sliznice - Cheeck Swab DNA Sample Collection  video: http://www.youtube.com/watch?v=3r2-tAVYSIc

Detekcia infekčných ochorení zvierat

V krátkom čase rozšírime ponuku služieb o detekciu infekčných ochorení psov a mačiek

 

Toxoplazmóza - Detekcia prítomnosti patogénu Toxoplasma gondii PCR reakciou

Neosporóza – Detekcia prítomnosti patogénu Neospora caninum PCR reakciou

Herpesviróza psov - Detekcia prítomnosti Canine herpes virus (CHV-1) PCR reakciou
 

Odber vzoriek je nevyhnutné realizovať u veterinárneho lekára.

 

V prípade odberu biologického materiálu veterinárom:

K dispozícii je formulár, slúžiaci ako potvrdenie pôvodu biologického materiálu a údajov o vyšetrovanom jedincovi. Veterinár uskutočňujúci odber potvrdí uvedené informácie svojím podpisom a pečiatkou.