FREE SAMPLING KIT

Fill the form and send to e-mail: bielikova@slovgen.sk

Odberové sady je možné objednať aj prostredníctvom databázy po zaregistrovaní/ prihlásení.

Free sampling kits are possible to order also via database after registration/ sign in.

 

Alebo po vyplnení formuláru a odoslaní na email bielikova@slovgen.sk

 

Or you can fill the form and sent to email: bielikova@slovgen.sk

 

    form for free sampling kit

    form for free sampling kit

 

    Formular für kostenloses Probenahme-Kit

 

   Formular für kostenloses Probenahme-Kit

 

 

 

    formulár na objednanie odberového materiálu

 

    formulár na objednanie odberového materiálu