FREE SAMPLING KIT

Fill the form and send to e-mail: bielikova@slovgen.sk

Odberové sady je možné objednať aj prostredníctvom databázy po zaregistrovaní/ prihlásení.

Free sampling kits are possible to order also via database after registration/ sign in.

 

    form for free sampling kit

    form for free sampling kit

 

    formulár na objednanie odberového materiálu

 

    formulár na objednanie odberového materiálu