Formuláre/order forms

Na vyžiadanie Vám objednávkové formuláre zašleme mailom a odberové karty, prípadne skúmavky na jednotlivé druhy analýzy, Vám zašleme poštou.

 

Formuláre si môžete stiahnuť:

Je možné ich vypísať priamo v pdf formáte, po kliknutí na "VYPLNIŤ A PODPÍSAT" na hornej lište vpravo, kliknutím na "vybrať text" a umiestnením na miesto vypĺňania.

 

Ak nemáte PDF reader možete si ho stiahnuť tu: 

If you do not have a PDF reader, you can download it here:

 

Univerzálny objednávkový formulár - PES - na viacero ochorení pdf

Univerzálny objednávkový formulár - PES - na viacero ochorení word

 

 

Universal order form for DOGS for several diseases in one pdf

Universal order form for DOGS for several diseases in one word

 

 

Allgemeiner Bestellschein - HUND pdf

Allgemeiner Bestellschein - HUND word

 

 

Formulár na detekciu ochorení word (vtákov: APV, PBFD, Ch.psittaci)

Formulár na detekciu ochorení pdf (vtákovAPV, PBFD, Ch.psittaci)

 

Formulár na určenie pohlavia vtákov word

Formulár na určenie pohlavia vtákov pdf

 

Order form for DNA bird sexing word

Order form for DNA bird sexing pdf

 

Order form for bird disease word (APV, PBFD, Ch.psittaci)

Order form for bird disease pdf (APV, PBFD, Ch.psittaci)

 

Bestellformular für DNA-Vogelgeschlechtsbestimmung word

Bestellformular für DNA-Vogelgeschlechtsbestimmung pdf

 

Bestellformular für Vogelkrankheitswort (APV, PBFD, Ch.psittaci)

Bestellformular für Vogelkrankheit pdf (APV, PBFD, Ch.psittaci)

 

A DNS alapú nem meghatározás megrendelőlapja word

A DNS alapú nem meghatározás megrendelőlapja pdf

 

Betegségek meghatározása DNS analízissel  (APV, PBFD, Ch.psittaci) 

Betegségek meghatározása DNS analízisse pdf (APV, PBFD, Ch.psittaci)

 

Potvrdenie pôvodu biologického materiálu word

Potvrdenie pôvodu biologického materiálu pdf

 

Confirmation of origin of biological material word

Confirmation of origin of biological material pdf

 

 

Kontaktujte nás: bielikova@slovgen.sk , slovgen.dnalab@gmail.com