Formuláre/order forms

Na vyžiadanie Vám objednávkové formuláre zašleme mailom a odberové karty, prípadne skúmavky na jednotlivé druhy analýzy, Vám zašleme poštou.

 

Formuláre si môžete stiahnuť:

Je možné ich vypísať priamo v pdf formáte, po kliknutí na "VYPLNIŤ A PODPÍSAT" na hornej lište vpravo, kliknutím na "vybrať text" a umiestnením na miesto vypĺňania.

 

Ak nemáte PDF reader možete si ho stiahnuť tu: 

If you do not have a PDF reader, you can download it here:

 

Univerzálny objednávkový formulár na viacero ochorení pdf

Univerzálny objednávkový formulár na viacero ochorení word

 

 

Universal order form for several diseases in one pdf

Universal order form for several diseases in one word

 

 

Allgemeiner Bestellschein pdf

Allgemeiner Bestellschein word

 

 

Formulár na detekciu ochorení word

Formulár na detekciu ochorení pdf (ochorenia vtákov)

 

 

Formulár na určenie pohlavia vtákov word

Formulár na určenie pohlavia vtákov pdf

 

Order form for DNA bird sexing word

Order form for DNA bird sexing pdf

 

Potvrdenie pôvodu biologického materiálu word

Potvrdenie pôvodu biologického materiálu pdf

 

Confirmation origin of biologícal material word

Confirmation origin of biological material pdf

 

 

Kontaktujte nás: bielikova@slovgen.sk , slovgen.dnalab@gmail.com