Locus K - Dominant Black

Sfarbenie srsti u psov je riadené niekoľkými rôznymi génmi u psov. Dominantná čierna je spôsobená mutáciou v Canine β-defensin 103 géne (CBD103).

 

Prvá alela, ktorá je dominantná, je nazývaná "KB" alebo dominantná čierna. KB mutácia, konkrétne delécia 3 bp (ΔG23) - na 16 psom chromozóme (CFA 16) znižuje alebo eliminuje expresiu agouti génu. Pretože táto mutácia je dominantná, stačí ak má pes jednu mutovanú alelu a tá ovplyvní lokus-A (Candille a kol., 2007).

 

Druhá alela je KBR, známa tiež ako "žíhanie". KBr alela je pravdepodobne spôsobená samostatnou mutáciou, ktorá stále umožňuje expresiu aguti génu, ale spôsobuje žíhanie aguti vzorov, ktoré sú dané prítomnosťou alel v lokuse-A. KBr alela je recesívna ku KB alele a zároveň je dominantná nad treťou alelou Ky.

 

Tretia alela "Ky" umožňuje vyniknúť alelám lokusu-A. Ak má pes v lokuse-K alely Ky / Ky výslednú farbu srsti psa určuje lokus A. Ak je pes KB / KB v K-lokuse, bude lokus-A skrytý a jeho sfarbenie bude určené lokusmi B a E.

 

Momentálne, nie je dostupný test na "KBR" alelu, aj keď jej prítomnosť môže byť odvodená cez testovanie na prítomnosť dominantnej čiernej alely, a tiež prostredníctvom fenotypov rodičov a potomkov. 

 

Test je vhodný pre väčšinu psích plemien.