Locus EM - melanistic mask

Dominantná alela EM je zodpovedná za lokalizáciu eumelanínu na ňufáku - podobná tmavej maske. Niekedy zasahuje aj viac do okolia ňufáka. Spôsobuje ju substitúcia jedného nukleotidu c. 799 A>C (Schmutz a kol., 2003). Psy ktoré sú heterozygotné pre túto alelu, môžu mať potomstvo s alebo bez masky. Detekcia tejto mutácie je vhodná aj pre jednofarebné jedince (čierne, hnedé, alebo modré), u ktorých nie je na prvý pohľad zrejmá prítomnosť masky a preto je ju ťažko rozlíšiť.

 

Testovanie psov pre lokus E (melanistickú masku) je vhodné najmä pre plemená:
Afghan,

Belgian Shepherd,

Boxer,

Bull Mastiff,

Cairn Terrier,

Cardigan Welsh Corgi,

Chihuahua,

Chinese Shar-pei,

English Bulldog,

German Shepherd,

Great Dane,

Greyhound,

Lakenois,

Pekinese,

Pug,

Saint Bernard,

Saluki,

Staffordshire Bull Terrier,

Whippet.