Locus E - Recessive Yellow


Gén MC1R kóduje Melanocortin - 1 receptor. Lokus E má 3 alely Em > E > e, ktoré sú zoradené podľa dominancie. Štandardná alela E kóduje funkčný MC1R, ktorý umožňuje syntézu čierneho pigmentu eumelanínu. Ak ma pes aspoň jednu dominantnú alelu v tomto géne (E/-) výsledné sfarbenie srsti je ďalej ovplyvnená lokusmi A a K. Znamená to, že výsledná farba srsti nemusí byť čierna. Mutácia lokalizovaná v pozícii c.914C>T (R306X), spôsobuje stratu funkcie MC1R receptoru. Psy homozygotné pre alelu e/e môžu produkovať iba feomelanín, čo sa prejaví jednofarebným červeným, žltým alebo krémovým sfarbením srsti psa a alely v lokusoch A, B a K sú skryté. (Everts a kol., 2000; Newton a kol., 2000).

 

Testovanie psov lokusu E je vhodné najmä pre plemená:

Afghan,

Australian cattle dog,

Australian Shepherd,

Beagle,

Border collie,

Brittany Spaniel,

Cardigan Welsh Corgi,

Chinese Shar-Pei,

Chow Chow,

Cocker Spaniel,

Dachshund,

Dalmatian,

Doberman Pinscher,

English Cocker Spaniel,

English Setter,

English Springer Spaniel,

Field Spaniel,

Flatcoated Retriever,

Foxhound,

French Bull Dog,

German Longhaired Pointer,

German Shepherd,

German Wirehaired Pointer,

Labrador Retriever,

Pointer,

Pomeranian,

Poodle,

Pudelpointer.