Locus BE - Brown Aussie

Mutácie v géne TYRP1 - (Tyrosinase-related protein 1) spôsobujú riedenie čierneho eumelanínu na hnedý eumelanínu, ale neovplyvňujú intenzitu červeného a žltého pigmentu feomelanínu. V súvislosti s hnedým zafarbením boli detegované tri mutácie: bS (Q331ter), bD (345del), bC (S41C) (Schmutz a kol., 2002).

 

U plemena Austrálsky ovčiak bola popísaná nová mutácia bE c.555T>G, asociovaná s hnedým sfarbením. Táto mutácia bola zatiaľ popísaná iba u tohto plemena, ale je možný jej výskyt aj u iných plemien, u ktorých sa vyskytuje hnedé sfarbenie. 

 

Jedná sa o samostatnú analýzu označenú ako Locus BE.

Nie je súčasťou analýzy Locus B, kde sú sledované tri mutácie: bS (Q331ter), bD (345del), bC (S41C)

 

ZÁPIS VÝSLEDKOV: