Locus B -- Black, Brown, Liver, Chocolate

Mutácie v géne TYRP1 - (Tyrosinase-related protein 1) spôsobujú riedenie čierneho eumelanínu na hnedý eumelanínu, ale neovplyvňujú intenzitu červeného a žltého pigmentu feomelanínu. V súvislosti s hnedým zafarbením boli detegované tri mutácie: bS (Q331ter), bD (345del), bC (S41C) (Schmutz a kol., 2002).

 

Alela B (štandardný typ) zapríčiňuje produkciu čierneho eumelanínu a dedí sa dominantne voči recesívnej hnedej b alele (Schmutz a kol., 2002). V prítomnosti dvoch mutantných aliel b jedinec produkuje hnedý eumelanín (brown, chocolate, liver, sedge, red). V štúdii (Cargill a kol., 2005) bolo zistené, že tento lokus je zodpovedný za zmenu čiernych škvŕn u Dalmatíncov na hnedé. Každý jedinec, ktorý ma aspoň jednu alelu B by mal mať čierne sfarbenie srsti, okrem tých ktorý majú v lokuse E alely ee. Jedince ktoré majú dve kópie hociktorej alely b budú hnedo sfarbené. Tento lokus ovplyvňuje aj sfarbenie nosa, ak je prítomá jedna alela B je čierny, ak sú prítomné dve alely b tak má nos hnedé (pečeňové) sfarbenie.


Testovanie lokusu B je vhodné najmä pre plemená: Australian Cattle Dog, Australian Shepherd, Bedlington Terrier, Border Collie, Brittany Spaniel, Cardigan Welsh Corgi, Chihuahua, Chinese,Shar-pei, Cocker Spaniel, Curly Coated Retriever, Dachshund, Dalmatian, Doberman Pinscher, English Cocker Spaniel, English Setter, English Springer Spaniel, Field Spaniel, Flat-Coated Retriever, Fox Terrier, German Longhaired Pointer, German Shorthaired Pointer, German Wirehaired Pointer, Labrador Retriever, Lowchen, Miniature Pinscher, Newfoundland, Pointer, Pomeranian, Poodle, Portuguese Water Dog, Pudelpointer, Scottish Terrier, Skye Terrier, Weimaraner, Wirehaired Pointing Griffon.

 

U plemena Austrálsky ovčiak bola popísaná nová mutácia bE c.555T>G, asociovaná s hnedým sfarbením. Táto mutácia bola zatiaľ popísaná iba u tohto plemena, ale je možný jej výskyt aj u iných plemien, u ktorých sa vyskytuje hnedé sfarbenie.  Viac tu.

ZÁPIS VÝSLEDKOV: