TNS

TNS – Trapped Neutrophil Syndrome – pre Border kólie

Ochorenie Trapped Neutrophil Syndrome tzv. syndróm uväznených neutrofilov je dedične prenosné ochorenie s autozomálne recesívnou formou dedičnosti postihujúce Border kólie.

TNS je ochorenie pri ktorom je mutácia spôsobuje narušenie správnej funkcie skupiny bielych krviniek – neutrofilov. Kauzálnou mutáciou je delécia štyroch bázových párov GTTT v exóne 19 génu VSP13B (g.4411956_4411960delGTTT) popísaná Shearman&Wilton 2011.


Neutrofily, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou imunitného systému každého jedinca sa podieľajú na odstraňovaní bakteriálnych infekcií a sú veľmi dôležitou súčasťou akútnej fázy zápalu. Neutrofily sa tvoria v kostnej dreni a po dozretí sa postupne uvoľňujú do krvného riečišťa. U psa postihnutého TNS sa síce neutrofily správne vytvoria a dozrejú v kostnej dreni avšak nedochádza k ich uvoľňovaniu do krvi. Ak neutrofily v krvnom riečišti a v tkanivách chýbajú jedinec sa len veľmi ťažko bráni akýmkoľvek infekciám. Imunitný systém pomaly zlyháva. Zlyhávanie imunity sa prejavuje u šteniat už vo veku dvoch týždňov po narodení a šteňatá uhynú alebo bývajú utratené vo veku okolo 4 mesiacov. Prvými príznakmi môžu byť apatia, nechutenstvo, hnačky alebo zlá pohyblivosť. Ďalšie príznaky závisia od druhu infekcie s ktorou daný jedinec bojuje.


TNS je dedičné autozomálne recesívne ochorenie. To znamená, že ochorenie sa prejaví iba u jedincov, ktorí nesú dve mutované alely. V prípade spojenia dvoch heterozygotov bude teoreticky 25% potomkov zdravých, 50% jedincov prenášačov a 25% potomkov zdedí obidve mutované alely a budú postihnutí TNS.


Nakoľko u Border kólií dochádzalo v rámci ich šľachtenia k častému príbuzenskému kríženiu a tak sa počet a rozšírenie genetických chorôb veľmi zvýšilo. Všetci známi psi postihnutí TNS sú potomkami jedného spoločného predka pochádzajúceho z Austrálie (Shearman&Wilton 2011). Včasné odhalenie nositeľa tohto ochorenia zamedzí nechcenému kríženiu dvoch prenášačov a tak narodeniu postihnutých jedincov. V súčasnosti je medzi Border kóliami vysoký počet prenášačov, pričom frekvencia mutovanej alely bola zaznamenaná v priemere 0,064.
 


 

 

 

Objednávkový formular TNS word

Objednávkový formulár TNS pdf

Order from TNS word

Order form TNS pdf