PRA-rcd2

test je určený pre dlhosrsté a krátkosrsté kólie

PRA-rcd2 (rod-cone dysplasia) - jedna z foriem progresívnej retinálnej atrofie s veľmi včasným nástupom ochorenia
 

Popis

- nazývaná aj „Collie PRA“
- vývin fotoreceptorov sa zastavuje, nasleduje ich rýchla degenerácia
- veľmi skorý nástup príznakov - šeroslepotou trpia už 6-týždňové šteňatá
- ochorenie sa prejaví počas prvého roku života (väčšinou v 6.-8. mesiaci veku)
- vo veku 1 – 2 roky bývajú postihnutí jedinci úplne slepí
- mutácia bola lokalizovaná na 7. chromozóme psov, ide o inzerciu 22 bp génu RD3, ktorého presné funkcie sú zatiaľ predmetom výskumu

 

Formuláre na stiahnutie:

 

formular na detekciu PRA-rcd2 word

formular na detekciu PRA-rcd2 pdf

order form for detection PRA-rcd2 word

order form for detection PRA-rcd2 pdf