DWARFISM

Dwarfizmus - hypofyzárny nanizmus

Dwarfizmus plemena – Nemecký ovčiak a Československý vlčiak

Identifikovaná bola delécia jednej zo šiestich 7 bp repetícií v intróne 5 génu kódujúceho transkripčný faktor LHX3, ktorý je esenciálny pre vývin hypofýzy.

Dwarfizmus je ochorenie s autozomálne recesívnym typom dedičnosti. To znamená, že ochorenie sa prejaví iba u jedincov, ktorí nesú dve mutované alely. V prípade spojenia dvoch heterozygotov bude teoreticky 25% potomkov zdravých, 50% jedincov prenášačov a 25% potomkov zdedí obidve mutované alely a budú postihnutí hypofyzárnym nanizmom.

 


 

 

 

Objednávkový formular DWARF word

Objednávkový formulár DWARF pdf

Order from DWARF word

Order form DWARF pdf